خیلی خوش آمدید

سلام! به زودی برنامه زنده پروکریست 2015 نزد ما در اشمیدبرگ نیز آغاز می شود.

از 3 اکتبر تا 14 نوامبر 2015 برنامه زنده پروکریست 2015 در اقصی نقاط آلمان، اتریش و سوئیس برگزار می گردد. در این رخداد پاییزی، موضوعاتی در پیوند با زندگی و ایمان، بررسی می شود که ما را به اندیشه درباره پرسشهای مهم زندگی فرا می خواند.pcl2015-keyvisual-liebeohneende_orangerot پروکریست در بیش از 100 نقطه به طور زنده برگزار می گردد.

در این برنامه ها به پرسشهایی درباره آزادی، ناامیدی، خدا، هویت، اندوه، مرگ، ایمان، گناه، روشنیِ امید، و البته محبت خداوند به بندگانش پرداخته خواهد شد. چون بدون محبت، همه چیز، بی ارزش است:

 

((این سه چیز می ماند: ایمان و امید و محبت. اما بزرگتر از همه محبت است.)) انجیل، اول قرنطیان، باب 13 آیه 13